Quienes somos - Nor gara

La tranquilidad de una buena elección - Aukera egokiak ematen duen lasaitasuna

Somos un equipo humano de gran formación y experiencia en el sector. Nos avalan 18 años de actividad ininterrumpida en la compra-venta de inmuebles en Guipuzkoa y en la administración de fincas.

Ofrecemos garantía de profesionalidad, transparencia y compromiso con nuestros clientes en un proceso  en el que nos ponemos a su disposición de principio a fin.

Disponemos de un servicio inmobiliario integral: tasación, fotografías, home staging, publicidad, asesoramiento fiscal, valoración de costes, gestión del certificado de eficiencia energética, redacción de contratos, etc.  En definitiva, todo aquello que resulta imprescindible y aconsejable a la hora de comprar o vender un inmueble.

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes en todo lo que necesitan, bien para encontrar y adquirir la vivienda que buscan o bien para vender o alquilar sus propiedades en condiciones óptimas.

Desde el principio ideamos una agencia con las puertas abiertas a todo aquel que necesita intermediación profesional. Nos volcamos plenamente con quien quiere formar parte, tanto si ofrece su inmueble como si lo busca. De hecho nuestro cometido es unirlos.

Vender O Alquilar un inmueble es mucho más que una mera operación de compraventa; lleva consigo una serie de condicionantes de tipo legal, fiscal y financiero que bien merece confiar esta tarea a profesionales cualificados.

Te ofrecemos 

Te ayudaremos a encontrar una vivienda  que se ajuste  a tus necesidades y te acompañaremos en todo el proceso.

Estaremos contigo desde la primera visita hasta la firma en el notario, asesorándote e informándote de todos los pasos que se vayan dando para seas el principal protagonista  

Para ello te escucharemos para conocer cuáles son tus preferencias

---

Sektorean prestakuntza eta esperientzia handia dugun taldea gara.  Horren erakusgarri, Gipuzkoan higiezinak salerosten eta finken administrazioa egiten daramatzagun 18 urteak , etenik gabe. 

Profesionaltasuna, gardentasuna eta gure bezeroekiko konpromisoa eskaintzen ditugu, eta zure esku jartzen gara, hasieratik amaiera arte. 

Higiezinen zerbitzu integrala dugu: Tasazioa, argazkiak, home staging-a, publizitatea, aholkularitza fiskala, kostuen balorazioa, eraginkortasun energetikoaren egiaztagiriaren kudeaketa, kontratuen idazketa, etab.   Azken batean, higiezin bat saldu edo erosterakoan nahitaezkoa eta komenigarria den guztia dugu. 

Gure helburua gure bezeroei behar duten guztian laguntzea da, bai etxebizitza bilatu eta eskuratzeko, bai haien jabegoa egoera onenean saldu edo alokatzeko. 

Hasieratik pentsatu genuen gure agentziak ateak zabalik izatea artekaritza  profesionala behar zuten guztiei begira.  Buru-belarri aritzen gara parte hartu nahi duenarekin, bai higiezina eskaintzen badu, bai bilatzen badu.  Izan ere, gure helburua saltzailea eta eroslea elkartzea da. 

Higiezin bat saltzea edo alokatzea salerosketa lan hutsa baino askoz gehiago da, zenbait baldintza dakartza berarekin, lege., zerga nahiz finantza alorrekoak, beraz merezi du lan hori profesional gaituen esku uztea. 

Zera eskaintzen dizugu:

Zure beharretarako egokia den etxebizitza bilatzen lagunduko dizugu, eta lagundu egingo zaitugu prozesu osoan. 

Zurekin egongo gara, lehenengo bisitatik notario aurrean sinatzen den arte, eta aholkatu egingo zaitugu ematen diren urrats guztiez, protagonista nagusia zu izan zaitezen.   

Hartarako entzun egingo zaitugu, jakiteko zein diren zure  lehentasunak. 

Datos personales