¿Quieres vender o alquilar? - Higiezina saldu edo alokatu nahi duzu?

Te asesoramos y gestionamos todo el proceso - Prozesu osoan zehar aholkuak eman eta kudeaketa lanak egiten dizkizugu.

Vender o Alquilar un inmueble es mucho más que una mera operación de compraventa; lleva consigo una serie de condicionantes de tipo legal, fiscal y financiero que bien merece confiar esta tarea a profesionales cualificados.

Te gestionamos todo el proceso de venta de tu inmueble, desde la captación comercial hasta la escritura pública de compraventa. Aportamos valor a través de una cuidada comercialización y un asesoramiento adaptado a las circunstancias de cada cliente.

 ---

Higiezin bat saltzea edo alokatzea salerosketa lan bat baino askoz gehiago da, zenbait eragiketa egin behar dira lege, zerga eta finantzaren arloan, eta merezi du lan hori profesional adituen gain uztea. 

Zure higiezina saltzerakoan salmenta prozesu osoan kudeaketa lanak egiten dizkizugu, merkataritzaren alorrean bezeroa aurkitu nahiz salerosketaren eskritura publikoa egin. Balioa handitzen dugu merkataritza lan zaindua eginez eta bezero bakoitzaren egoerei egokiturako aholkularitza eskainiz. 

Datos personales
Datos del inmueble